Програмові вимоги до вступних випробувань (PhD) 2024

Вступний іспит зі спеціальності

Шифр, назва спеціальності Назва вступного випробування Файл
011 Освітні, педагогічні науки Комплексний іспит з педагогіки відкрити
014 Середня освіта (Українська мова) Теорія та методика навчання (українська мова) відкрити
014 Середня освіта (фізика) Фізика та теорія і методика навчання фізики відкрити
015 Професійна освіта (за предметними спеціалізаціями) Педагогіка професійної освіти відкрити
017 Фізична культура і спорт Методологічні основи фізичної культури і спорту відкрити
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Історія мистецтва відкрити
025 Музичне мистецтво Музичне мистецтво відкрити
032 Історія та археологія Комплексний екзамен з історії відкрити
033 Філософія Філософія відкрити
034 Культурологія Теорія та історія культури відкрити
035 Філологія Філологія відкрити
051 Економіка Комплексний вступний іспит з економіки відкрити
052 Політологія Політологія відкрити
053 Психологія Психологія відкрити
071 Облік і оподаткування Фаховий вступний іспит з обліку і оподаткування відкрити
073 Менеджмент Комплексний вступний іспит з менеджменту відкрити
081 Право Комплексний екзамен з права відкрити
091 Біологія (біохімія) Комплексний іспит з біохімії відкрити
101 Екологія Комплексний іспит з екології відкрити
102 Хімія Хімія відкрити
104 Фізика та астрономія Фізика твердого тіла відкрити
105 Прикладна фізика та наноматеріали Фізика і хімія поверхні відкрити
111 Математика Математика відкрити
132 Матеріалознавство Комплексний фаховий іспит з матеріалознавства відкрити
171 Електроніка Основне фахове вступне випробування з електроніки відкрити
201 Агрономія Агрономія відкрити
205 Лісове господарство К омплексний іспит з лісознавства і лісівництва відкрити
227 Терапія та реабілітація Фізична терапія, ерготерапія відкрити
281 Публічне управління та адміністрування Комплексний вступний іспит з публічного управління та адміністрування відкрити
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Комплексний іспит з актуальних проблем міжнародних відносин відкрити

Додаткове вступне випробування

Шифр, назва спеціальності Назва вступного випробування Файл
011 Освітні, педагогічні науки Загальні основи педагогіки відкрити
014 Середня освіта (українська мова) Українська мова відкрити
014 Середня освіта (фізика) Основи фізики і педагогіки відкрити
015 Професійна освіта (за предметними спеціалізаціями) Загальна педагогіка і психологія відкрити
017 Фізична культура і спорт Методологія наукових досліджень у фізичній культурі і спорті відкрити
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Художня культура відкрити
025 Музичне мистецтво Історія музики відкрити
032 Історія та археологія Археологія України відкрити
033 Філософія Основи філософських знань відкрити
034 Культурологія Художня культура відкрити
035 Філологія Словесне мистецтво відкрити
051 Економіка Економічна теорія відкрити
052 Політологія Політичні інститути та процеси в Україні відкрити
053 Психологія Основи психології відкрити
071 Облік і оподаткування Додаткове вступне випробування з обліку та оподаткування відкрити
073 Менеджмент Комплексний вступний іспит з менеджменту (додатковий) відкрити
091 Біологія (біохімія) Біоорганічна хімія відкрити
101 Екологія Екологія відкрити
102 Хімія Хімія відкрити
104 Фізика та астрономія Фізика відкрити
105 Прикладна фізика та наноматеріали Фізика відкрити
111 Математика Додаткові розділи математичного аналізу та алгебри і теорії чисел відкрити
132 Матеріалознавство Фізика відкрити
171 Електроніка Додаткове фахове вступне випробування  з електроніки відкрити
201 Агрономія Агрономія (додатковий) відкрити
205 Лісове господарство Лісовідновлення і фітомеліорація відкрити
227 Терапія та реабілітація Анатомо-фізіологічні основи функціонування людського організму в нормальних та патологічних умовах відкрити
281 Публічне управління та адміністрування Комплексний вступний іспит з публічного управління та адміністрування (додатковий) відкрити
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Комплексний іспит з історії та теорії міжнародних відносин відкрити

Вступний іспит з іноземної мови

Англійська мова відкрити
Німецька мова відкрити
Французька мова відкрити