Програми вступних випробувань для вступників у магістратуру

Вступна кампанія 2022 року

Фахові вступні випробування, фахові творчі конкурси


з/п
Шифр, назва спеціальності Назва вступного випробування Файл
1  011 Освітні, педагогічні науки Комплексний іспит з педагогіки відкрити
2  012 Дошкільна освіта Педагогіка дошкільна з питаннями окремих методик відкрити
3  013 Початкова освіта Педагогіка з методикою навчання в початковій школі відкрити
4  014.01 Середня освіта (Українська мова і література) Комплексний іспит з української мови і літератури з методикою їх викладання відкрити
5  014.03 Середня освіта (Історія) Комплексний іспит з історії і методики викладання історії відкрити
6  014.04 Середня освіта (Математика) Математика з методикою викладання відкрити
7  014.05 Середня освіта (Біологія та
здоров’я людини)
Біологія з методикою викладання відкрити
8  014.07 Середня освіта (Географія) Географія з методикою викладання відкрити
9  014.08 Середня освіта (Фізика) Фізика і методика викладання відкрити
10  014.09 Середня освіта (Інформатика) Інформатика з методикою викладання відкрити
11  014.11 Середня освіта (Фізична культура) Теоретико-методичні основи фізичної культури відкрити
12  014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)  Педагогіка та методика викладання образотворчого мистецтва відкрити
13  014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) Виконання музичних творів. відкрити
14  014.15 Середня освіта (Природничі науки) Комплексний іспит з природознавства з методикою викладання відкрити
15 016.01  Спеціальна освіта (Логопедія) Спеціальна педагогіка та логопедія відкрити
16  017 Фізична культура і спорт Теоретико-методичні основи фізичної культури і спорту відкрити
17  022 Дизайн Проектування. відкрити
18 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Рисунок відкрити
19  025 Музичне мистецтво Концертне виконання музичних творів відкрити
20  032 Історія та археологія (Етнологія, Історія) Комплексний іспит з історії відкрити
21  035 Філологія (Українська мова і література) Комплексний іспит з української мови і літератури відкрити
22  035 Філологія (Англійська мова і література) Англійська мова відкрити
23  035 Філологія (Німецька мова і література) Німецька мова відкрити
24  035 Філологія (Польська мова і література) Комплексний іспит з польської мови і літератури відкрити
25  035 Філологія (Французька мова і література) Французька мова відкрити
26  051 Економіка (Економічна кібернетика) Комплексний іспит з економічної кібернетики відкрити
27  051 Економіка (Прикладна економіка) Комплексний іспит з прикладної економіки відкрити
28  052 Політологія Комплексний іспит з політології відкрити
30  053 Психологія Психологія

Психологія. Клінічна та реабілітаційна психологія

відкрити

відкрити

31 061 Журналістика Комплексний іспит з журналістики відкрити
32  071 Облік і оподаткування Комплексний іспит з обліку і оподаткування відкрити
33  072 Фінанси, банківська справа та страхування Комплексний іспит з фінансів, банківської справи та страхування відкрити
34 073 Менеджмент (Бізнес-адміністрування) Комплексний іспит з менеджменту відкрити
35  073 Менеджмент (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності) Комплексний іспит з менеджменту відкрити
36  073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування) Комплексний іспит з менеджменту відкрити
37  073 Менеджмент (Управління міжнародним бізнесом) Комплексний іспит з менеджменту відкрити
38 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом) Комплексний іспит з менеджменту відкрити
39  075 Маркетинг Комплексний іспит з маркетингу відкрити
40 081 Право ЄФВВ відкрити
41  091 Біологія (Біохімія) Комплексний іспит з біохімії відкрити
42 091 Біологія (Лабораторна діагностика біологічних систем) Комплексний іспит з біології відкрити
43  101 Екологія Комплексний іспит з екології відкрити
44  102 Хімія Комплексний іспит з хімії відкрити
45  104 Фізика та астрономія Фізика відкрити
47  105 Прикладна фізика та наноматеріали Фізика відкрити
48  111 Математика Математика відкрити
49  112 Статистика Математика  та  статистика відкрити
50  113 Прикладна математика Математика та інформатика відкрити
51  121 Інженерія програмного забезпечення Програмування відкрити
52  122 Комп’ютерні науки Програмування та інформаційні технології відкрити
53  123 Комп’ютерна інженерія Спеціалізовані комп’ютерні системи відкрити
54  201 Агрономія Агрохімія і ґрунтознавство відкрити
55  205 Лісове господарство Комплексний іспит з технології лісогосподарського виробництва відкрити
56  227 Фізична терапія, ерготерапія Основи фізичної терапії та ерготерапії відкрити
57  231 Соціальна робота Соціальна робота, соціальна педагогіка відкрити
58  241 Готельно-ресторанна справа Теорія і практика готельно-ресторанної справи відкрити
59  242 Туризм Теорія і практика організації туризму відкрити
60  291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Комплексний іспит з теорії і практика сучасних міжнародних відносин відкрити
61 292 Міжнародні економічні відносини Комплексний іспит з міжнародних економічних відносин відкрити

 

Іноземна мова

Німецька мова відкрити
Французька мова відкрити
Іспанська мова відкрити
Англійська мова відкрити

 

Для осіб, які виконують спеціальні умови вступу

 

Програма вступного випробування з «Комплексного іспиту з основ права» для зарахування на навчання за ступенем магістра за спеціальністю 081 Право у 2022 році відкрити
Програма індивідуальної усної співбесіди за програмою магістерського тесту навчальних компетентностей ( логіко-аналітичний компонентля зарахування на навчання за ступенем магістра  спеціальностей галузей знань 05, 06, 07, 28, 29 відкрити
Програма індивідуальної усної співбесіди за програмою магістерського тесту навчальних компетентностей (вербально-комунікативний компонентля зарахування на навчання за ступенем магістра  спеціальностей галузей знань 05, 06, 07, 28, 29 відкрити