Програми вступних випробувань для ОР бакалавра

Фахові вступні випробування


з/п
Шифр, назва спеціальності Назва вступного випробування Файл
1. 051 Економіка Економіка відкрити
2. 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування відкрити
3. 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування відкрити
4. 073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування) Менеджмент (менеджмент організацій і адміністрування) відкрити
5. 073 Менеджмент (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності) Менеджмент (менеджмент зовнішньоекономічної діяльності) відкрити
6. 075 Маркетинг Маркетинг відкрити
7. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво відкрити
8. 028 Менеджмент соціокультурної діяльності Основи соціокультурної діяльності відкрити
9. 241 Готельно-ресторанна справа Організація готельно-ресторанного господарства відкрити
10. 242 Туризм Технологія туристської діяльності відкрити
11. 081 Право Комплексний іспит з права відкрити
12. 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) Рисунок відкрити
13. 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) Виконання музичних творів відкрити
14. 025 Музичне мистецтво Концертне виконання творів відкрити
15. 026 Сценічне мистецтво Виконання літературних творів, акторська майстерність відкрити
16. 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Рисунок відкрити
17. 022 Дизайн Композиція відкрити
18. 024 Хореографія Класичний і народний танець відкрити
19. 013 Початкова освіта Педагогіка відкрити
20. 012 Дошкільна освіта Педагогіка відкрити
21. 231 Соціальна робота Соціальна робота відкрити
22. 231 Соціальна робота Соціальна педагогіка відкрити
23. 014 Середня освіта (Біологія) Комплексний іспит з біології відкрити
24. 201 Агрономія Агрохімія і ґрунтознавство відкрити
25. 014.06 Середня освіта (Хімія) Хімія відкрити
26. 091 Біологія Біологія відкрити
27. 101 Екологія Біологія відкрити
28. 102 Хімія Хімія відкрити
29. 014 Середня освіта (Географія), 106 Географія, 103 Науки про Землю Географія відкрити
30. 053 Психологія Основи психології відкрити
31. 033 Філософія Основи філософії відкрити
32. 054 Соціологія Основи соціології відкрити
33. 292 Міжнародні економічні відносини Міжнародна економіка відкрити
34. 104 Фізика та астрономія Загальна фізика: механіка та молекулярна фізика відкрити
35. 105 Прикладна фізика та наноматеріали Загальна фізика: механіка та молекулярна фізика відкрити
36. 014 Середня освіта (Фізика) Загальна фізика: механіка та молекулярна фізика відкрити
37.  123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерні системи та мережі відкрити
38. 014.04 Середня освіта (Математика), 111 Математика, 112 Статистика, 113 Прикладна математика, Математика відкрити
39. 014.09 Середня освіта (Інформатика) Інформатика відкрити
40. 121 Інженерія програмного забезпечення Програмування відкрити
41. 122 Комп’ютерні науки Програмування відкрити
42. 126 Інформаційні системи та технології Програмування відкрити
43. 014 Середня освіта (Основи здоров’я, валеологія) Основи здоров’я та здорового способу життя відкрити
44. 014 Середня освіта (Фізична культура) Теорія і методика фізичного виховання відкрити
45. 017 Фізична культура і спорт Теорія і методика фізичного виховання і спорту відкрити
46. 227 Фізична терапія, ерготерапія Медико-біологічні основи фізичної терапії, ерготерапії відкрити
47. 014 Середня освіта (Українська мова і література) Українська мова і література відкрити
48. 035 Філологія (Українська мова і література) Українська мова і література відкрити
49. 014 Середня освіта (Польська мова і література) Польська мова і література відкрити
50. 035 Філологія (Польська мова і література) Польська мова і література відкрити
51. 053 Психологія (Дитяча психологія та психологічна практика) Основи психології відкрити
52. 073 Менеджмент (Бізнес-адміністрування) Бізнес-адміністрування відкрити
53. 281 Публічне управління та адміністрування Основи менеджменту відкрити
54. 035 Філологія (Англійська мова і література) Англійська мова і література відкрити
55. 231 Соціальна робота Соціальна педагогіка, дошкільна педагогіка відкрити
56. 016 Спеціальна освіта Основи педагогіки та психології відкрити