Програми вступних випробувань для ОР бакалавра (друга вища)

Фахові вступні випробування

 


з/п
Шифр, назва спеціальності Назва вступного випробування Файл
1. 051 Економіка  Математика відкрити
2. 071 Облік і оподаткування  Математика відкрити
3. 072 Фінанси, банківська справа та страхування  Математика відкрити
4. 073 Менеджмент  Математика відкрити
5. 075 Маркетинг  Математика відкрити
6. 014 Середня освіта (математика)  Математика відкрити
7. 123 Комп’ютерна інженерія  Математика відкрити
8. 132 Матеріалознавство  Математика відкрити
9. 035 Філологія (Германські мови та літератури, переклад включно), 014 Середня освіта (англійська мова і література)  Англійська мова і література відкрити
10. 035 Філологія (Романські мови та літератури, переклад включно)  Французька мова і література відкрити
11. 035 Філологія (Германські мови та літератури, переклад включно), 014 Середня освіта (німецька мова і література)  Німецька мова і література відкрити
12. 104 Фізика  та астрономія, 105 Прикладна фізика та наноматеріали, 014 Середня освіта (фізика)  Фізика відкрити
13. 101 Екологія, 201 Агрономія, 091 Біологія  Біологія відкрити
14. 102 Хімія, 014.06 Середня освіта (хімія)  Хімія відкрити
15. 014  Середня освіта (географія), 103 Науки про Землю, 106 Географія, 205 Лісове господарство  Географія відкрити
16. 241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм  Географія відкрити
17. 028 Менеджмент соціокультурної діяльності  Географія відкрити
18. 014 Середня освіта (історія), 032 Історія та археологія, 052 Політологія  Історія України  відкрити
19. 033 Філософія, 054 Соціологія  Історія України відкрити
20. 081 Право  Історія України відкрити
21. 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, 292 Міжнародні економічні відносини  Історія України відкрити
22. 035 Філологія  Українська мова і література відкрити
23. 013 Початкова освіта  Українська мова і література відкрити
24. 025 Музичне мистецтво  Виконання концертної програми відкрити
25. 022 Дизайн  Композиція відкрити
26. 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)  Рисунок відкрити
27. 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) Музично-фахова підготовка відкрити
28. 026 Сценічне мистецтво Виконання літературних творів відкрити
29. 024 Хореографія Танець відкрити