Програми вступних випробувань для ОР магістра_2020

Фахові вступні випробування, фахові творчі конкурси


з/п
Шифр, назва спеціальності Назва вступного випробування Файл
1.  011 Освітні, педагогічні науки Комплексний іспит з педагогіки відкрити
2.  012 Дошкільна освіта Педагогіка дошкільна з питаннями окремих методик та психологія дитяча відкрити
3.  013 Початкова освіта Педагогіка з методикою навчання в початковій школі відкрити
4.  014.01 Середня освіта (Українська мова і література) Комплексний іспит з української мови і літератури та методик їх викладання відкрити
5.  014.03 Середня освіта (Історія) Комплексний іспит з історії і методики викладання історії відкрити
6.  014.04 Середня освіта (Математика) Математиказ методикою викладання відкрити
7.  014.05 Середня освіта (Біологія та
здоров’я людини)
Біологія з методикою викладання відкрити
8.  014.07 Середня освіта (Географія) Географія з методикою викладання відкрити
9.  014.08 Середня освіта (Фізика) Фізика з методикою викладання відкрити
10.  014.09 Середня освіта (Інформатика) Інформатика з методикою викладання відкрити
11.  014.11 Середня освіта (Фізична культура) Теоретико-методичні основи фізичної культури відкрити
12.  014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) Образотворче мистецтво. Педагогіка та
методика викладання образотворчого мистецтва (І, ІІ етапи))
відкрити
13.  014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) Музична педагогіка відкрити
14.  014.15 Середня освіта (Природничі науки) Комплексний іспит з природознавства з методикою викладання відкрити
15.  017 Фізична культура і спорт Теоретико-методичні основи фізичної культури і спорту відкрити
16.  022 Дизайн Композиція відкрити
17.  022 Дизайн Історія мистецтва відкрити
18. 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Історія мистецтва відкрити
19.  023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Рисунок відкрити
20.  025 Музичне мистецтво Концертне виконання музичних творів відкрити
21.  025 Музичне мистецтво Музикознавчі дисципліни відкрити
22.  032 Історія та археологія (Етнологія) Комплексний іспит з історії відкрити
23.  032 Історія та археологія (Історія) Комплексний іспит з історії відкрити
24.  033 Філософія Філософія відкрити
25.  035 Філологія (Українська мова і література) Українська мова і література відкрити
26.  035 Філологія (Англійська мова і література) Англійська мова відкрити
27.  035 Філологія (Німецька мова і література) Німецька мова відкрити
28.  035 Філологія (Польська мова і література)  Комплексний іспит з польської мови і літератури відкрити
29.  035 Філологія (Французька мова і література) Французька мова відкрити
30.  051 Економіка (Економічна кібернетика) Комплексний іспит з економічної кібернетики відкрити
31.  051 Економіка (Прикладна економіка) Комплексний іспит з прикладної економіки відкрити
32.  052 Політологія Комплексний іспит з політології відкрити
33.  053 Психологія Психологія відкрити
34.  054 Соціологія Соціологія відкрити
35. 061 Журналістика Комплексний іспит з журналістики відкрити
36.  071 Облік і оподаткування Комплексний іспит з обліку і оподаткування відкрити
37.  072 Фінанси, банківська справа та страхування Комплексний іспит з фінансів, банківської справи та страхування відкрити
38. 073 Менеджмент (Бізнес-адміністрування) Комплексний іспит з бізнес-адміністрування відкрити
39.  073 Менеджмент (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності) Комплексний іспит з менеджменту відкрити
40.  073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування) Комплексний іспит з менеджменту відкрити
41.  073 Менеджмент (Управління міжнародним бізнесом) Комплексний іспит з міжнародного бізнесу відкрити
42. 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом) Комплексний іспит з бізнес-адміністрування відкрити
43.  075 Маркетинг Комплексний іспит з маркетингу відкрити
44.  091 Біологія (Біологія) Комплексний іспит з біології відкрити
45.  091 Біологія (Біохімія) Комплексний іспит з біохімії відкрити
46. 091 Біологія (Лабораторна діагностика) Біологія людини (лабораторна діагностика) відкрити
47.  101 Екологія Комплексний іспит з екології відкрити
48.  102 Хімія Комплексний іспит з хімії відкрити
49.  104 Фізика та астрономія Фізика відкрити
50.  105 Прикладна фізика та наноматеріали Фізика відкрити
51. 106 Географія Комплексний іспит з географії відкрити
52.  111 Математика Математика відкрити
53.  112 Статистика Математика  та  статистика відкрити
54.  113 Прикладна математика Математика відкрити
55.  121 Інженерія програмного забезпечення Програмування відкрити
56.  122 Комп’ютерні науки Програмування відкрити
57.  123 Комп’ютерна інженерія Спеціалізовані комп’ютерні системи відкрити
58.  171 Електроніка Електроніка відкрити
59.  201 Агрономія Агрохімія і ґрунтознавство відкрити
60.  205 Лісове господарство Комплексний іспит з технології лісогосподарського виробництва відкрити
61.  227 Фізична терапія, ерготерапія Основи фізичної терапії та ерготерапії відкрити
62.  231 Соціальна робота Соціальна робота, соціальна педагогіка відкрити
63.  241 Готельно-ресторанна справа Теорія і практика готельно-ресторанної справи відкрити
64.  242 Туризм Теорія і практика організації туризму відкрити
65.  291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Теорія та практика сучасних міжнародних відносин відкрити
66. 292 Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини відкрити

Іспит з іноземної мови

Німецька мова відкрити
Французька мова відкрити
Англійська мова відкрити
Італійська мова відкрити