Програми вступних випробувань для ОР бакалавра_2020

Фахові вступні випробування


з/п
Шифр, назва спеціальності Назва вступного випробування Файл
1. 012 Дошкільна освіта Педагогіка відкрити
2. 013 Початкова освіта Педагогіка відкрити
3. 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) Українська мова і література відкрити
4. 014.02 Середня освіта (Польська мова і література) Польська мова і література відкрити
5. 014.04 Середня освіта (Математика) Математика відкрити
6. 014. 05 Середня освіта (Біологія та) Комплексний іспит з біології відкрити
7. 014.05 Середня освіта (Основи здоров’я, валеологія) Основи здоров’я та здорового способу життя відкрити
8. 014.06 Середня освіта (Хімія) Хімія відкрити
9. 014. 07 Середня освіта (Географія), 106 Географія, 103 Науки про Землю Географія відкрити
10. 014.08 Середня освіта (Фізика) Загальна фізика: механіка та молекулярна фізика відкрити
11. 014.09 Середня освіта (Інформатика) Інформатика відкрити
12. 014.11 Середня освіта (Фізична культура) Теорія і методика фізичного виховання відкрити
13. 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) Рисунок відкрити
14. 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) Виконання музичних творів відкрити
15. 016 Спеціальна освіта Основи педагогіки та психології відкрити
16. 022 Дизайн Композиція відкрити
17. 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Рисунок відкрити
18. 024 Хореографія Класичний і народний танець відкрити
19. 025 Музичне мистецтво Концертне виконання творів відкрити
20. 026 Сценічне мистецтво Виконання літературних творів, акторська майстерність відкрити
21. 028 Менеджмент соціокультурної діяльності Основи соціокультурної діяльності відкрити
22. 033 Філософія Основи філософії відкрити
23. 035 Філологія (Польська мова і література) Польська мова і література відкрити
24 035 Філологія (Українська мова і література) Українська мова і література відкрити
25. 035 Філологія (Англійська мова і література) Англійська мова і література відкрити
26. 035 Філологія (Німецька мова і література) Німецька мова і література відкрити
27. 035 Філологія (Французька мова і література) Французька мова і література відкрити
28. 051 Економіка Економіка відкрити
29. 053 Психологія Основи психології відкрити
30. 053 Психологія (Дитяча психологія та психологічна практика) Основи психології відкрити
31. 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування відкрити
32. 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування відкрити
33. 073 Менеджмент (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності) Менеджмент (менеджмент зовнішньоекономічної діяльності) відкрити
34. 073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування) Менеджмент (менеджмент організацій і адміністрування) відкрити
35. 075 Маркетинг Маркетинг відкрити
36. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво відкрити
37. 081 Право Комплексний іспит з права відкрити
38. 091 Біологія Біологія відкрити
39. 101 Екологія Біологія відкрити
40. 102 Хімія Хімія відкрити
41. 104 Фізика та астрономія Загальна фізика: механіка та молекулярна фізика відкрити
42. 105 Прикладна фізика та наноматеріали Загальна фізика: механіка та молекулярна фізика відкрити
43.  111 Математика, 112 Статистика, 113 Прикладна математика Математика відкрити
44. 122 Комп’ютерні науки Програмування відкрити
45.  123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерні системи та мережі відкрити
46. 126 Інформаційні системи та технології Програмування відкрити
47. 201 Агрономія Агрохімія і ґрунтознавство відкрити
48. 205 Лісове господарство  Комплексний іспит з лісівництва відкрити
49. 227 Фізична терапія, ерготерапія Медико-біологічні основи фізичної терапії, ерготерапії відкрити
50. 231 Соціальна робота Соціальна робота відкрити
51. 231 Соціальна робота Соціальна педагогіка відкрити
52. 231 Соціальна робота Соціальна педагогіка відкрити
53. 241 Готельно-ресторанна справа Організація готельно-ресторанного господарства відкрити
54. 242 Туризм Технологія туристської діяльності відкрити
55. 281 Публічне управління та адміністрування Основи менеджменту відкрити
56. 292 Міжнародні економічні відносини Міжнародна економіка відкрити