Порядок засідання Приймальної комісії ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

(24.05.2019 р. о 11-50 год., ауд. 205)

1. Про допуск до складання додаткових фахових вступних випробувань вступників, що вступають для здобуття ОР магістра за іншою спеціальністю на основі здобутого рівня вищої освіти.

Доповідає відповідальний секретар Приймальної комісії
Запухляк Р.І.

2.Про зміни до Правил прийому до Державного вищого навчального закладу “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” у 2019 році.

Доповідає відповідальний секретар Приймальної комісії
Запухляк Р.І.

3. Різне.

Рішення Приймальної комісії (Протокол засідання Приймальної комісії від 24 травня 2019 року, №6).