Порядок денний засідання Приймальної комісії ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (30.09.2020 о 14:00, онлайн)

Порядок денний засідання Приймальної комісії ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

(30.09.2020 р. о 14-00 год., онлайн)

 

1. Про допуск до участі у конкурсі, рекомендацію до зарахування та зарахування вступників на ОР магістра та на ОР бакалавра на базі молодшого спеціаліста за кошти фізичних та/або юридичних, що успішно склали вступні іспити 26 вересня 2020 року та виконали вимоги до зарахування (списки).

Доповідає відповідальний секретар
приймальної комісії Запухляк Р.І.

Рішення Приймальної комісії (Протокол №20 від 30.10.2020 року).