Порядок денний засідання Приймальної комісії ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

(08.08.2019 р. о 10-00 год., ауд. 205)

1. Про відкликання рекомендацій, надання рекомендацій та зарахування вступників на ОР бакалавра на основі ПЗСО за кошти фізичних та/або юридичних осіб денної та заочної форм навчання (списки).

Доповідають голови відбіркових комісій Приймальної комісії

2. Про допуск до вступних випробувань вступників для здобуття освітнього ступеня доктора філософії (списки).

Доповідає голова відбіркової комісії Ільницький Р.В.

3. Про перерозподіл ліцензійних місць між конкурсними пропозиціями (зміни до правил прийому).

Доповідають голови відбіркових комісій Приймальної комісії

4. Різне.

Рішення Приймальної комісії (Протокол від 08.08.2019 року, № 16).