Порядок денний засідання Приймальної комісії ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

(05.08.2019 р. о 12-00 год., ауд. 205)

1. Про відкликання рекомендацій для зарахування вступникам на ОР бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста на перший курс зі скороченим строком навчання за кошти державного бюджету денної форми навчання, що не виконали вимоги для зарахування, надання рекомендацій наступним за рейтингом вступникам та зарахування вказаної категорії вступників, що виконали вимоги для зарахування (списки).

Доповідають голови відбіркових комісій Приймальної комісії

2. Про рекомендацію для зарахування на навчання вступників за спеціальністю 081 «Право» ОР магістр на базі ОС бакалавра за кошти державного бюджету та наступних за рейтингом за кошти фізичних та/або юридичних осіб в межах ліцензійного обсягу денної форми навчання (списки).

Доповідає голова відбіркової комісії Васильєва В.А.

3. Про зміни до Правил прийому ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» у 2019 році.

Доповідає відповідальний секретар Приймальної комісії
Запухляк Р.І.

4. Різне.

Рішення Приймальної комісії (Протокол №15 від 05.08.2019 року)