Порядок денний засідання Приймальної комісії ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

(01.08.2019 р. о 9-00 год., ауд. 205)

1. Про зарахування вступників на ОР бакалавра на основі ПЗСО за кошти державного бюджету денної та заочної форм навчання (списки).

Доповідають голови відбіркових комісій Приймальної комісії

2. Про рекомендацію до зарахування вступників на ОР бакалавра на основі ПЗСО за кошти фізичних та/або юридичних осіб денної та заочної форм навчання (списки).

Доповідають голови відбіркових комісій Приймальної комісії

3. Про затвердження протоколів апеляційної комісії.

Доповідає голова апеляційної комісії
Шарин С.В.

4. Про надання рекомендації для зарахування вступникам на ОР магістра на основі ОР бакалавра за кошти державного бюджету (списки).

Доповідають голови відбіркових комісій Приймальної комісії

5. Про надання рекомендації для зарахування вступникам на ОР магістра на основі ОР бакалавра за кошти фізичних та/або юридичних осіб (списки).

Доповідають голови відбіркових комісій Приймальної комісії

6. Про допуск до участі у конкурсі вступників на ОР бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста денної та заочної форм навчання, що успішно склали вступні випробування (списки).

Доповідають голови відбіркових комісій Приймальної комісії

7. Про надання рекомендації для зарахування вступникам на ОР бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста на перший курс зі скороченим строком навчання за кошти державного бюджету денної та заочної форм навчання (списки).

Доповідають голови відбіркових комісій Приймальної комісії

8. Про надання рекомендації для зарахування вступникам на ОР бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста на перший курс зі скороченим строком навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб денної та заочної форм навчання (списки).

Доповідають голови відбіркових комісій Приймальної комісії

9. Про надання рекомендації для зарахування вступникам на ОР бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста на другий (старші) курси за кошти фізичних та/або юридичних осіб денної та заочної форм навчання (списки).

Доповідають голови відбіркових комісій Приймальної комісії

10. Про допуск до участі у конкурсі вступників для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю, що здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень), або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, що успішно склали вступні випробування (2-а вища, списки).

Доповідають голови відбіркових комісій Приймальної комісії

11. Про рекомендацію до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступників для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю, що здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень), або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план (2-а вища, списки).

Доповідають голови відбіркових комісій Приймальної комісії

12. Різне.

Рішення Приймальної комісії (Протокол №14 від 01_08_2019)