Порядок денний засідання Приймальної комісії ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

(20.07.2020 р. о 10-00 год., онлайн)

1. Про «Порядок розподілу місць державного замовлення між освітньо-науковими програмами однієї спеціальності третього рівня вищої освіти – доктора філософії».

Доповідає відповідальний секретар Приймальної комісії
Запухляк Р.І.

2. Про створення освітніх центрів “Крим-Україна” та “Донбас-Україна”.

Доповідає відповідальний секретар Приймальної комісії
Запухляк Р.І.

3. Про затвердження положень діяльності освітніх центрів “Крим-Україна” та “Донбас-Україна”.

Доповідає відповідальний секретар Приймальної комісії
Запухляк Р.І.

Рішення Приймальної комісії (Протокол №9 від 20.07.2020 року).