Порядок денний засідання Приймальної комісії ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

(25.11.2019 р. о 12-00 год., ауд. 205)

1. Про допуск до участі у конкурсі та надання рекомендацій для зарахування вступникам на навчання для здобуття ОР магістра за кошти фізичних та/або юридичних осіб, що успішно склали вступні випробування.

Доповідає відповідальний секретар Приймальної комісії
Запухляк Р.І.

Рішення Приймальної комісії (Протокол №28 від 25.11.2019 року)