Порядок денний засідання Приймальної комісії ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

(12.08.2019 р. о 17-00 год., ауд. 205)

1. Про відкликання рекомендацій, надання рекомендацій та зарахування вступників на навчання на ОР магістра на основі ОС бакалавра за кошти фізичних та/або юридичних осіб денної та заочної форм навчання (списки).

Доповідають голови відбіркових комісій Приймальної комісії

2. Різне.

Рішення Приймальної комісії (Протокол засідання Приймальної комісії від 12.08.2019, № 19)