Перелік спеціальностей та вступних випробувань (PhD)

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, ступінь магістра

для здобуття ступеня доктора філософії

Споріднені спеціальності Спеціальність Вступні випробування
Код Назва Код Назва
011 Науки про освіту 011 Освітні, педагогічні науки комплексний іспит з педагогіки;  іноземна мова
Інші спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки комплексний іспит з педагогіки; загальні основи педагогіки;   іноземна мова
014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями) 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями) теорія та методика навчання (українська мова); іноземна мова
Інші спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями) теорія та методика навчання (українська мова); теоретико-методологічні засади лінгводидактики; іноземна мова
015 Професійна освіта (за предметними спеціалізаціями) 015 Професійна освіта (за предметними спеціалізаціями) педагогіка професійної освіти;  іноземна мова
Інші спеціальності 015 Професійна освіта (за предметними спеціалізаціями) педагогіка професійної освіти; педагогіка і психологія загальна;  іноземна мова
017 Фізична культура і спорт 017 Фізична культура і спорт теорія і методика фізичного виховання;  іноземна мова
Інші спеціальності 017 Фізична культура і спорт теорія і методика фізичного виховання; методологія наукових досліджень у фізичній культурі;  іноземна мова
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація історія мистецтва;  іноземна мова
Інші спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація історія мистецтва; художня культура;  іноземна мова
025 Музичне мистецтво 025 Музичне мистецтво музичне мистецтво;  іноземна мова
Інші спеціальності 025 Музичне мистецтво музичне мистецтво; історія музики;  іноземна мова
032 Історія та археологія 032 Історія та археологія комплексний екзамен з історії;  іноземна мова
Інші спеціальності 032 Історія та археологія комплексний екзамен з історії; археологія України;  іноземна мова
033 Філософія 033 Філософія філософія;  іноземна мова
Інші спеціальності 033 Філософія філософія; основи філософських знань;  іноземна мова
034 Культурологія 034 Культурологія теорія та історія культури;  іноземна мова
Інші спеціальності 034 Культурологія теорія та історія культури; художня культура;  іноземна мова
035 Філологія 035 Філологія філологія;  іноземна мова
Інші спеціальності 035 Філологія філологія; словесне мистецтво;  іноземна мова
051 Економіка 051 Економіка економіка;  іноземна мова
Інші спеціальності 051 Економіка економіка; економічна теорія;  іноземна мова
052 Політологія 052 Політологія політологія;  іноземна мова
Інші спеціальності 052 Політологія політологія; політичні інститути та процеси в Україні;  іноземна мова
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія психологія; іноземна мова
Інші спеціальності 053 Психологія психологія; основи психології; іноземна мова
081 Право 081 Право комплексний екзамен з права;

іноземна мова

091 Біологія 091 Біологія (біологія) комплексний іспит з біології; іноземна мова
091 Біологія 091 Біологія (біохімія) комплексний іспит з біохімії; іноземна мова
Інші спеціальності 091 Біологія (біологія) комплексний іспит з біології; біологія;  іноземна мова
Інші спеціальності 091 Біологія (біохімія) комплексний екзамен з біохімії; біоорганічна хімія; іноземна мова
102 Хімія 102 Хімія комплексний екзамен з хімії;  іноземна мова
Інші спеціальності 102 Хімія комплексний екзамен з хімії; хімія; іноземна мова
104 Фізика та астрономія 104 Фізика та астрономія фізика твердого тіла;  іноземна мова
Інші спеціальності 104 Фізика та астрономія фізика твердого тіла; фізика;  іноземна мова
105 Прикладна фізика та наноматеріали 105 Прикладна фізика та наноматеріали фізика і хімія поверхні;  іноземна мова
Інші спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали фізика і хімія поверхні; фізика;  іноземна мова
111 Математика 111 Математика математика;  іноземна мова
Інші спеціальності 111 Математика математика; додаткові розділи математичного аналізу та алгебри і теорії чисел;  іноземна мова
132 Матеріалознавство 132 Матеріалознавство матеріалознавство; іноземна мова
Інші спеціальності 132 Матеріалознавство матеріалознавство; комплексний екзамен з хімії;  іноземна мова
171 Електроніка 171 Електроніка електроніка;  іноземна мова
Інші спеціальності 171 Електроніка електроніка (додатковий); електроніка;  іноземна мова
201 Агрономія 201 Агрономія комплексний іспит з агрохімії і ґрунтознавства; іноземна мова
Інші спеціальності 201 Агрономія комплексний іспит з агрохімії і ґрунтознавства; загальне землеробство; іноземна мова
205 Лісове господарство 205 Лісове господарство комплексний іспит з лісознавства і лісівництва; іноземна мова
Інші спеціальності 205 Лісове господарство комплексний іспит з лісознавства і лісівництва; лісовідновлення і фітомеліорація; іноземна мова
227 Фізична терапія, ерготерапія 227 Фізична терапія, ерготерапія фізична терапія, ерготерапія;  іноземна мова
Інші спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія фізична терапія, ерготерапія; анатомо-фізіологічні основи функціонування людського організму в нормальних та патологічних умовах;  іноземна мова
281 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування комплексний фаховий іспит; іноземна мова
Інші спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування комплексний фаховий іспит; комплексний фаховий іспит (додатковий);  іноземна мова