Педагогічний факультет (Магістр, 2022)

У даній таблиці наведені  спеціальності (освітні програми) факультету та перелік необхідних сертифікатів та іспитів для вступу на магістратуру.

Детальнішу інформацію можна переглянути за посиланнями (повна версія додатку 3 правил прийому, або вичерпна інформація щодо вступу у магістратуру)

Педагогічний факультет

Споріднені галузі знань, спеціальності, спеціалізації /
Інші галузі знань, спеціальності, спеціалізації
ОС бакалавра,
ОКР бакалавра
Спеціальність Освітня програма Конкурсний показник
Усі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Освітні, педагогічні науки 1. ЄВІ з іноземної мови
2. Фаховий іспит (комплексний іспит з педагогіки)
3. Інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про освіту)
Усі спеціальності 012 Дошкільна освіта Дошкільна освіта 1. ЄВІ з іноземної мови
2. Фаховий іспит (педагогіка дошкільна з питаннями окремих методик)
3. Інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про освіту)
Усі спеціальності 013 Початкова освіта Початкова освіта 1. ЄВІ з іноземної мови
2. Фаховий іспит (педагогіка з методикою навчання в початковій школі)
3. Інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про освіту)
Усі спеціальності 231 Соціальна робота Соціальна педагогіка 1. ЄВІ з іноземної мови
2. Фаховий іспит (соціальна робота, соціальна педагогіка)
3. Інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про освіту)