Навчально-науковий інститут мистецтв (Магістр, 2022)

У даній таблиці наведені  спеціальності (освітні програми) факультету та перелік необхідних сертифікатів та іспитів для вступу на магістратуру.

Детальнішу інформацію можна переглянути за посиланнями (повна версія додатку 3 правил прийому, або вичерпна інформація щодо вступу у магістратуру)

Навчально-науковий інститут мистецтв

Споріднені галузі знань, спеціальності, спеціалізації /
Інші галузі знань, спеціальності, спеціалізації
ОС бакалавра,
ОКР бакалавра
Спеціальність Спеціалізація Освітня програма Конкурсний показник
Усі спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) 014.12 Середня освіта (образотворче мистецтво) Середня освіта (образотворче мистецтво) 1. ЄВІ з іноземної мови
2. Фаховий іспит (Образотворче мистецтво. Педагогіка та методика викладання образотворчого мистецтва) – І і ІІ етапи
3. Інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про освіту)
Усі спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) 014.13 Середня освіта (музичне мистецтво) Середня освіта (музичне мистецтво) 1. ЄВІ з іноземної мови
2. Фаховий іспит (Комплексний іспит з музичної педагогіки)
3. Інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про освіту)
Усі спеціальності 022 Дизайн 022.03 Дизайн середовища Дизайн середовища 1. ЄВІ з іноземної мови
2. Фаховий іспит (Історія мистецтва. Композиція) – І і ІІ етапи
3. Інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про освіту)
Усі спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Образотворче мистецтво 1. ЄВІ з іноземної мови
2. Фаховий іспит (Історія мистецтва. Рисунок) – І і ІІ етапи
3. Інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про освіту)
Усі спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Декоративно-прикладне мистецтво* 1. ЄВІ з іноземної мови
2. Фаховий іспит (Історія
мистецтва. Рисунок)  – І і ІІ етапи
3. Інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про освіту)
Усі спеціальності 025 Музичне мистецтво Музичне мистецтво 1. ЄВІ з іноземної мови
2. Фаховий іспит (Музикознавчі дисципліни. Концертне виконання музичних творів) – І і ІІ етапи
3. Інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про освіту)