Навчально-науковий юридичний інститут МС 2021

У даній таблиці наведені  спеціальності (освітні програми) факультету та перелік необхідних сертифікатів та іспитів для вступу на основі диплома молодшого спеціаліста.

Також подано курс, на який оголошується прийом, термін навчання, наявність місць на денній та заочній формі навчання, можливість (наявність) вступу на бюджетні місця.

Детальнішу інформацію можна переглянути за посиланням (повна версія додатку 2 правил прийому, або вичерпна інформація щодо вступу на основі диплома молодшого спеціаліста)

Навчально-науковий юридичний інститут

Споріднені галузі знань, спеціальності, спеціалізації /  Інші галузі знань, спеціальності, спеціалізації ОС молодшого бакалавра, ОКР молодшого спеціаліста з яких дозволено вступ Спеціальність Освітня програма Конкурсний показник Курс Термін навчання Кількість місць, на які оголошується прийом Джерело фінансування
За денною формою навчання За заочною формою навчання
Назва Код Код Назва Назва Назва Назва Термін Кількість Кількість Назва
Правознавство

Правоохоронна діяльність

Право

5.03040101

5.03040102

081

081 Право Право 1. Сертифікат ЗНО (українська мова та література) 3 курс 1р 10м 31 92  Контракт
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника)
3. Фаховий іспит (Комплексний іспит з права)