МОН ПРОПОНУЄ ДЛЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТ НАКАЗУ ЩОДО ЗМІН ДО УМОВ ПРИЙОМУ НА МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

Міністерство освіти і науки пропонує для громадського обговорення проект наказу щодо змін до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у 2019 році.

Проект наказу розроблено Міністерством освіти і науки України відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту» та абзацу шістнадцятого частини першої статті 64 Закону України «Про освіту».

Метою запропонованого проекту є приведення Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році у відповідність із змінами у чинному законодавстві, а також внесення технічних змін, що спрямовані на усунення юридичних колізій, неточностей та правової невизначеності.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту приймаються до 19 квітня 2019 року на електронну адресу: kernychna@mon.gov.ua