Засідання Приймальної комісії

Порядок денний засідання Приймальної комісії ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (11.06.2018 р. о 12-00 год., ауд. 205).

1. Про допуск до участі у конкурсі вступників на кафедру військової підготовки, що успішно склали вступні випробування.

Доповідає голова відбіркової комісії:
Плисюк М.В.

2. Про рекомендацію на зарахування вступників на кафедру військової підготовки.

Доповідає голова відбіркової комісії:
Плисюк М.В.

3. Про вікликання рекомендацій на зарахування вступникам на кафедру військової підготовки, що не виконали вимоги до зарахування.

Доповідає голова відбіркової комісії:
Плисюк М.В.

4. Про надання рекомендацій на зарахування вступникам на кафедру військової підготовки наступним за рейтингом, що виконали вимоги до зарахування.

Доповідає голова відбіркової комісії:
Плисюк М.В.

5. Про зарахування вступників на кафедру військової підготовки, що виконали вимоги до зарахування.

Доповідає голова відбіркової комісії:
Плисюк М.В.

6. Про результати додаткової сесії перевірки знань працівників відбіркових комісій університету з питань організації вступної кампанії 2018 року.

Доповідає заступник відповідального
секретаря Приймальної комісії
Івасюк І.Я.

7. Про зміни до Правил прийому.

Доповідає відповідальний
секретар Приймальної комісії
Запухляк Р.І.

8. Про стан наповнення бази тестовими питаннями для забезпечення тестування під час вступних іспитів.

Доповідає заступник відповідального
секретаря Приймальної комісії
Івасюк І.Я.

9. Про результати рестрації для складання єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування та додаткового фахового іспиту для вступників на здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 24 «Сфера обслуговування», 29 «Міжнародні відносини», 081 «Право».

Доповідає заступник відповідального
секретаря Приймальної комісії
Івасюк І.Я.

10. Різне.

Рішення Приймальної комісії (Протокол засідання Приймальної комісії від 11.06.2018 року № 8)