Засідання Приймальної комісії

Порядок денний засідання Приймальної комісії ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (25.05.2018 р. о 11-30 год., ауд. 205).

1. Про допуск до складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників на ступінь магістра, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) (денна і заочна форми навчання) (списки).

Доповідають голови відбіркових комісій:
Благун І.С.
Гоян І.М.
Великочий В.С.
Кугутяк М.В.
Васильєва В.А.

2. Про результати перевірки знань працівників відбіркових комісій університету з питань організації вступної кампанії 2018 року.

Доповідає заступник відповідального
секретаря Приймальної комісії
Івасюк І.Я.

3. Про зміни до Правил прийому.

Доповідає відповідальний
секретар Приймальної комісії
Запухляк Р.І.

4. Про затвердження державного замовлення.

Доповідає заступник голови
Приймальної комісії
Михайлишин Г.Й.

5. Різне.

Рішення Приймальної комісії (Протокол від 25 травня 2018 року № 7 засідання Приймальної комісії).