Засідання Приймальної комісії

Порядок денний засідання Приймальної комісії ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (13.09.2018 р. о 17-00 год., ауд. 205)

1. Про допуск до вступних випробувань вступників, що подали заяви до відбіркової комісії Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки (списки, ІІ етап).

Доповідає
голова відбіркової комісії
Нагорняк М.М.

2. Про переведення на додатково виділені місця державного замовлення вступників, які зараховані на навчання на освітній рівень магістра та відносяться до пільгових котегорій.

Доповідає
заступник відповідального секретаря Приймальної комісії Івасюк І.Я.

3. Про зарахування на навчання на освітній рівень магістра за кошти фізичних або юридичних осіб вступників, які виконали вимоги до зарахування до 18 вересня 2018 року та подали заяви до 26 липня 2018 року.

Доповідає
заступник відповідального секретаря Приймальної комісії Івасюк І.Я.

4. Про допуск до участі у вступних випробуваннях вступників, які вступають на основі диплому про вищу духовну освіту.

Доповідає
голова відбіркової комісії
Нагорняк М.М.

5. Різне.

Рішення Приймальної комісії (Протокол засідання Приймальної комісії від 13.09.2018 року, № 31).