Засідання Приймальної комісії

Порядок денний засідання Приймальної комісії ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
(26.03.2018 р. о 12-00 год., ауд. 205)

1. Про допуск до участі у конкурсі вступників на здобуття ступеня доктора філософії денної та заочної форм навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, що успішно склали вступні випробування.

Доповідає відповідальний
секретар Приймальної комісії
Запухляк Р.І.

2. Про надання рекомендацій на зарахування вступників на здобуття ступеня доктора філософії денної та заочної форм навчання за кошти фізичних або юридичних осіб.

Доповідає відповідальний
секретар Приймальної комісії
Запухляк Р.І.

3. Про підготовку та затвердження Програмових вимог вступних випробувань, співбесід, творчих конкурсів та фахових вступних випробувань для вступників 2018 року, екзаменаційних матеріалів.

Доповідає заступник відповідального
секретаря Приймальної комісії
Дмитришин М.І.

4. Про зміни до Правил прийому університету.

Доповідає заступник відповідального
секретаря Приймальної комісії
Івасюк І.Я.

5. Про організацію пробних тестових випробувань для вступників, що вступають на ступінь магістра (графік)

Директор Навчально-наукового центру якості надання
освітніх послуг і дистанційного навчання Масловський С.М.

6. Про формування банку тестових завдань для проведення вступних випробувань у тестовій формі для вступників 2018 року.

Директор Навчально-наукового центру якості надання освітніх
послуг і дистанційного навчання Масловський С.М.

7. Про розробку витягів з Правил прийому для роботи відбіркових комісій, голів відбіркових комісій

Доповідає заступник відповідального
секретаря Приймальної комісії
Івасюк І.Я.

8. Різне.

Рішення Приймальної комісії (Протокол засідання Приймальної комісії від 26.03.2018 року № 4).