Засідання Приймальної комісії

Порядок денний засідання Приймальної комісії ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (26.07.2018 р. о 18-00 год., ауд. 205)

1. Про затвердження державного замовлення на підготовку фахівців.

Заступник голови Приймальної комісії
Михайлишин Г.Й.

2. Про допуск до участі у конкурсі вступників на ОР бакалавра на базі повної загальної середньої освіти денної та заочної форм навчання (списки).

Доповідають
голови відбіркових комісій

3. Про допуск до вступних випробувань вступників на ОР магістра (списки).

Доповідають
голови відбіркових комісій

4. Про перерахунок середнього бала додатків до документів про освіту вступників.

Доповідає
відповідальний секретар Приймальної комісії
Запухляк Р.І.

5. Про затвердження протоколів апеляційної комісії.

Голова апеляційної комісії
Шарин С.В.

6. Різне.

Рішення Приймальної комісії (Протокол засідання Приймальної комісії від 26.07.2018 р., № 19).