Засідання Приймальної комісії Івано-Франківського коледжу

Порядок денний засідання Приймальної комісії Івано-Франківського коледжу ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

(17.08.2018 р. о 12-00 год., ауд. 101)

1. Про перенесення заяв між конкурсними пропозиціями, які мають однакові конкурсні предмети.

Заступник голови Приймальної комісії

Нестеренко С.В.

2. Про надання рекомендацій до зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб вступникам, що вступають на ОКР молодшого спеціаліста на базі повної загальної середньої освіти та здобутого освітнього рівня.

Заступник голови Приймальної комісії

Нестеренко С.В.

3. Про зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб вступникам, що вступають на ОКР молодшого спеціаліста на базі повної загальної середньої освіти та здобутого освітнього рівня.

Заступник голови Приймальної комісії

Нестеренко С.В.

4. Про затвердження розподілу державного замовлення згідно наказу МОН від 15.08.2018 року № 911.

Заступник голови Приймальної комісії

Нестеренко С.В.

5. Про переведення на вакантні додатково отримані місця державного замовлення вступників, що вступають на ОКР молодшого спеціаліста на базі базової загальної середньої освіти, що зараховані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб.

Заступник голови Приймальної комісії

Нестеренко С.В.

6. Різне.

Рішення Приймальної комісії коледжу (Протокол засідання Приймальної комісії комісії від 17.08.2018 року, № 9)