ОР бакалавра, магістра

 

Наказ МОН України “Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладів вищої освіти” від 13.10.2017 року № 1378 відкрити
Умови прийому до вищих навчальних закладів України у 2018 році відкрити
Додаток 2. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка відкрити
Додаток 3. Перелік наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення відкрити
Додаток 4. Перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти відкрити
Додаток 5. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 відкрити
Додаток 6. Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення у 2018 році відкрити
Перелік спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників відкрити
Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році відкрити
Додаток 1. Зразок запрошення на навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства завантажити
Додаток 2. Зразок та опис свідоцтва про закінчення підготовчого факультету (відділення) для іноземців та осіб без громадянства завантажити