ОКР молодшого спеціаліста

Умови прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році завантажити