ОКР молодшого спеціаліста

Умови прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році завантажити
Додаток 1. Перелік спеціальностей, прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників завантажити
Додаток 2. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка завантажити
Додаток 3. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 завантажити