Умови прийому 2019

ОР бакалавра, магістра

Умови прийому до вищих навчальних закладів України у 2019 році завантажити
Додаток 1. Зразок запрошення на навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства завантажити
Додаток 2. Зразок та опис свідоцтва про закінчення підготовчого факультету (відділення) для іноземців та осіб без громадянства завантажити

ОКР молодшого спеціаліста

Умови прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році завантажити