Документи для вступу на кафедру військової підготовки (2021 р)

Вступники на кафедру військової підготовки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника подають такі документи:

заяву встановленої форми на ім’я голови Приймальної комісії;

копію посвідчення про приписку до призовної дільниці (для осіб чоловічої статі);

копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копію паспорта громадянина України (з додатком);

дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Громадяни, які мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра та виявили бажання проходити військову підготовку подають такі документи:

заяву встановленої форми на ім’я голови Приймальної комісії;

копію посвідчення про приписку до призовної дільниці (для осіб чоловічої статі);

копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копію  паспорта громадянина України (з додатком);

копію документа про вищу освіту та додатка до нього;

дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Копії документу, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Після подання документів Приймальна комісія приймає рішення про допуск до складання вступних іспитів вступників на кафедру військової підготовки Університету.