Вартість навчання

Вартість навчання на спеціальностях, за якими оголошується прийом на навчання у 2021 році

Доктор філософії (перший етап)

 

Галузь знань Спеціальність Вартість одного року навчання*, грн.
Код Назва Код Назва
Денна Заочна Без переривання трудової діяльності (здобувач наукового ступеня, штатний працівник)
Педагогічний факультет
01 Освіта 011 Освітні, педагогічні науки 25000 18700 8200
01 Освіта 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)
01 Освіта 015 Професійна освіта (за предметними спеціалізаціями)
Факультет фізичного виховання і спорту
01 Освіта 017 Фізична культура і спорт 25000 18700 8200
22 Охорона здоров’я 227 Фізична терапія, ерготерапія
Навчально-науковий Інститут мистецтв
02 Культура і мистецтво 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 25000 18700 8200
02 Культура і мистецтво 025 Музичне мистецтво
03 Гуманітарні науки 034 Культурологія
Факультет історії, політології і міжнародних відносин
03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія 25000 18700 8200
05 Соціальні та поведінкові науки 052 Політологія
Факультет філології
03 Гуманітарні науки 035 Філологія 25000 18700 8200
Економічний факультет
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 25000 18700 8200
Інститут післядипломної освіти і довузівської підготовки
28 Управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування 25000 18700 8200
Філософський факультет
03 Гуманітарні науки 033 Філософія 25000 18700 8200
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія
Навчально-науковий Юридичний інститут
08 Право 081 Право 25000 18700 8200
Факультет природничих наук
09 Біологія 091 Біологія 25000 18700 8200
10 Природничі науки 102 Хімія
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство
20 Аграрні науки та продоволь-ство 205 Лісове господарство
20 Аграрні науки та продоволь-ство 201 Агрономія
Фізико-технічний факультет
10 Природничі науки 104 Фізика та астрономія 25000 18700 8200
10 Природничі науки 105 Прикладна фізика та наноматеріали
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка
Факультет математики та інформатики
11 Математика та статистика 111 Математика 25000 18700 8200