Строки подачі заяв, проведення вступних випробувань, зарахування

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями, крім спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальностей галузей знань 03 “Гуманітарні науки” (крім спеціальності 035 “Філологія”), спеціальностей галузей знань 05 “Соціальні та поведінкові науки”, 06 “Журналістика”, 07 «Управління та адміністрування», 08 “Право”, 12 «Інформаційні технології», 24 “Сфера обслуговування”, 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 “Міжнародні відносини”, на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а також для вступу осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами здобуття освіти, крім спеціальності 081 «Право» за кошти фізичних та/або юридичних осіб:

Етапи Терміни
Денна форма навчання Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів: 01 липня
Закінчення прийому заяв та документів: 26 липня
Фахові вступні випробування проводяться: з 02 липня до 26 липня
Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників: 01 серпня
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням не пізніше 05 серпня
Виконання вступниками вимог до зарахування, які отримали рекомендації: за державним замовленням
до 18.00 10 серпня
за кошти фізичних та юридичних осіб
до 11 серпня до 12 серпня
Терміни зарахування вступників: за державним замовленням
до 12.00 11 серпня
за кошти фізичних та юридичних осіб
до 12 серпня до 13 серпня

 

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальностями галузей знань 03 “Гуманітарні науки” (крім спеціальності 035 “Філологія”), спеціальностей галузей знань 05 “Соціальні та поведінкові науки”, 06 “Журналістика”, 07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології», 24 “Сфера обслуговування”, 28 «Публічне управління та адміністрування» 29 “Міжнародні відносини” (крім спеціальності 293 “Міжнародне право”):

Етапи Терміни
Денна форма навчання Заочна форма навчання
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови: з 13 травня

до 18.00 03 червня

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки): з 13 травня до 31 травня
Початок прийому заяв та документів: з 10 липня
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування: 23 липня
Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів розпочинається (замість документа про здобутий освітній рівень може подаватись довідка про завершення навчання): 17 червня
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів: 25 червня
Основна сесія єдиного вступного іспиту (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти): 02 липня
Відповідні вступні іспити з іноземної мови в Університеті у випадках, визначеними цими Правилами прийому та Умовами прийому, проводяться за графіком основної сесії єдиного вступного іспиту 02 липня
Фахові вступні випробування, а також додаткові фахові вступні випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) і вже складали єдиний вступний іспит проводяться: з 05 липня до 26 липня
Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників: до 01 серпня
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням не пізніше 05 серпня
Виконання вступниками вимог до зарахування, які отримали рекомендації: за державним замовленням
до 18.00 10 серпня
за кошти фізичних та юридичних осіб
до 11 серпня до 12 серпня
Терміни зарахування вступників: за державним замовленням
до 12.00 11 серпня
за кошти фізичних та юридичних осіб
до 12 серпня до 13 серпня

 

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 “Право” на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста:

Етапи Терміни
Денна форма навчання Заочна форма навчання
Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування: з 13 травня

до 18.00 03 червня

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки): з 13 травня до 31 травня
Початок прийому заяв та документів: з 10 липня
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування: 23 липня
Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів розпочинається (замість документа про здобутий освітній рівень може подаватись довідка про завершення навчання): 17 червня
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів: 25 червня
Основна сесія єдиного вступного іспиту (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти): 02 липня
Основна сесія єдиного фахового вступного випробування (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти) 04 липня
Відповідні вступні іспити у закладах вищої освіти у випадках, визначеними Умовами та Правилами прийому, проводяться за графіком основної сесії єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування: 02 липня та 04 липня

відповідно

Додаткові фахові вступні випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) і вже складали єдиний вступний іспит та єдине фахове вступне випробування проводяться: з 05 липня по 26 липня
Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників: до 01 серпня
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням не пізніше 05 серпня
Виконання вступниками вимог до зарахування, які отримали рекомендації: за державним замовленням
до 18.00 10 серпня
за кошти фізичних та юридичних осіб
до 11 серпня до 12 серпня
Терміни зарахування вступників: за державним замовленням
до 12.00 11 серпня
за кошти фізичних та юридичних осіб
до 12 серпня до 13 серпня
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (відповідно до цих Правил прийому та Умов прийому) не пізніше 15 серпня

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальностями галузей знань 03 “Гуманітарні науки” (крім спеціальності 035 “Філологія”), 05 “Соціальні та поведінкові науки”, 06 “Журналістика”, 07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології», 24 “Сфера обслуговування”, 28 «Публічне управління та адміністрування» 29 “Міжнародні відносини” на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (при цьому використовуються результати єдиного фахового вступного випробування та/або єдиного вступного іспиту, отримані в порядку, передбаченому в пунктах 6-8 цього розділу, або результати фахового вступного випробування та/або вступного іспиту з іноземної мови, складених в Університеті у передбачених цими Правилами прийому та Умовами прийому випадках):

Етап Терміни
Денна форма навчання Заочна форма навчання
Прийом заяв та документів розпочинається: 02 вересня
Закінчується: 13 вересня
Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників: 17 вересня
Виконання вступниками вимог до зарахування, які отримали рекомендації: за кошти фізичних та юридичних осіб
до 19 вересня
Терміни зарахування вступників: за кошти фізичних та юридичних осіб
до 20 вересня