Обсяги прийому вступників, (доктор філософії, 2023 рік)

Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Доктор філософії

Галузь знань Спеціальність Ліцензований обсяг Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання*, грн.
Код Назва Код Назва
Денна Заочна Без переривання трудової діяльності (здобувач наукового ступеня, штатний працівник)
Педагогічний факультет
01 Освіта 011 Освітні, педагогічні науки 15 4 р. 46000 36000 13000
01 Освіта 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями) 10 4 р.
01 Освіта 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) 10 4 р.
Факультет фізичного виховання і спорту
01 Освіта 017 Фізична культура і спорт 10 4 р. 46000 36000 13000
22 Охорона здоров’я 227 Терапія та реабілітація 10 4 р.
Навчально-науковий Інститут мистецтв
02 Культура і мистецтво 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 20 4 р. 46000 36000 13000
02 Культура і мистецтво 025 Музичне мистецтво 20 4 р.
03 Гуманітарні науки 034 Культурологія 20 4 р.
Факультет історії, політології і міжнародних відносин
03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія 30 4 р. 46000 36000 13000
05 Соціальні та поведінкові науки 052 Політологія 30 4 р.
Факультет філології
03 Гуманітарні науки 035 Філологія 25 4 р. 46000 36000 13000
Економічний факультет
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 40 4 р. 46000 36000 13000
Інститут післядипломної освіти і довузівської підготовки
28 Управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування 15 4 р. 46000 36000 13000
Філософський факультет
03 Гуманітарні науки 033 Філософія 10 4 р. 46000 36000 13000
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія 20 4 р.
Навчально-науковий Юридичний інститут
08 Право 081 Право 25 4 р. 46000 36000 13000
Факультет природничих наук
09 Біологія 091 Біологія та біохімія 8 4 р. 46000 36000 13000
10 Природничі науки 101 Екологія 10 4 р.
10 Природничі науки 102 Хімія 5 4 р.
20 Аграрні науки та продовольство 205 Лісове господарство 4 4 р.
20 Аграрні науки та продовольство 201 Агрономія 4 4 р.
Фізико-технічний факультет
10 Природничі науки 104 Фізика та астрономія 5 4 р. 46000 36000 13000
01 Освіта 014 Середня освіта (Фізика) 10 4 р.
10 Природничі науки 105 Прикладна фізика та наноматеріали 15 4 р.
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство 5 4 р.
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка 5 4 р.
Факультет математики та інформатики
11 Математика та статистика 111 Математика 20 4 р. 46000 36000 13000

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на ступінь доктора наук

 

№ з/п Шифр наукової спеціальності Назва наукової спеціальності Термін навчання Вартість одного року навчання*
1 011 Освітні, педагогічні науки 2 роки 31000
2 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) 2 роки 31000
3 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 2 роки 31000
4 025 Музичне мистецтво 2 роки 31000
5 032 Історія та археологія 2 роки 31000
6 034 Культурологія 2 роки 31000
7 035 Філологія 2 роки 31000
8 051 Економіка 2 роки 31000
9 052 Політологія 2 роки 31000
10 053 Психологія 2 роки 31000
11 081 Право 2 роки 31000
12 091 Біологія та біохімія 2 роки 31000
13 104 Фізика та астрономія 2 роки 31000
14 105 Прикладна фізика та наноматеріали 2 роки 31000
15 111 Математика 2 роки 31000
16 281 Публічне управління та адміністрування 2 роки 31000