Програмові вимоги до вступних випробувань

Вступний іспит зі спеціальності

Біологія. Комплексний іспит з біохімії відкрити
Економіка. Економіка відкрити
Філологія. Філологія відкрити
Філософія. Філософія відкрити
Хімія. Комплексний екзамен з хімії відкрити
Культурологія. Теорія та історія культури відкрити
Матеріалознавство. Матеріалознавство відкрити
Політологія. Політологія відкрити
Право. Комплексний екзамен з права відкрити
Психологія. Психологія відкрити
Фізика та астрономія. Фізика твердого тіла відкрити
Освітні, педагогічні науки. Комплексний іспит з педагогіки відкрити
Прикладна фізика та наноматеріали. Фізика і хімія поверхні відкрити
Електроніка. Електроніка відкрити
Фізична культура і спорт. Теорія і методика фізичного виховання відкрити
Історія та археологія. Комплексний екзамен з історії відкрити
Лісове господарство. Комплексний іспит з лісознавства і лісівництва відкрити
Математика. Математика відкрити
Музичне мистецтво. Музичне мистецтво відкрити
Професійна освіта (за предметними спеціалізаціями). Педагогіка професійної освіти відкрити
Середня освіта (за предметними спеціалізаціями). Теорія та методика навчання (українська мова) відкрити
Агрономія. Комплексний іспит з агрохімії і грунтознавства відкрити
Фізична терапія, ерготерапія. Фізична терапія, ерготерапія відкрити
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Історія мистецтва відкрити
Біологія. Комплексний іспит з біології відкрити
Публічне управління та адміністрування. Комплексний фаховий іспит відкрити

Додаткове вступне випробування

Біологія. Біоорганічна хімія відкрити
Економіка. Економічна теорія відкрити
Філологія. Словесне мистецтво відкрити
Філософія. Основи філософських знань відкрити
Фізична культура і спорт. Методологія наукових досліджень у фізичній культурі відкрити
Хімія. Хімія відкрити
Культурологія. Художня культура відкрити
Психологія. Основи психології відкрити
Фізика та астрономія. Фізика відкрити
Освітні, педагогічні науки. Загальні основи педагогіки відкрити
Прикладна фізика та наноматеріали. Фізика відкрити
Електроніка. Електроніка (додатковий) відкрити
Лісове господарство. Лісовідновлення і фітомеліорація відкрити
Математика. Додаткові розділи математичного аналізу та алгебри і теорії чисел відкрити
Матеріалознавство. Комплексний екзамен з хімії відкрити
Музичне мистецтво. Історія музики відкрити
Професійна освіта (за предметними спеціалізаціями). Педагогіка і психологія загальна відкрити
Середня освіта (за предметними спеціалізаціями). Теоретико-методологічні засади лінгводидактики відкрити
Агрономія. Загальне землеробство відкрити
Фізична терапія, ерготерапія. Анатомо-фізіологічні основи функціонування людського організму в нормальних та патологічних умовах відкрити
Історія та археологія. Археологія України відкрити
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Художня культура відкрити
Політологія. Політичні інститути та процеси в Україні відкрити
Біологія. Біологія відкрити
Публічне управління та адміністрування. Комплексний фаховий іспит відкрити

Вступний іспит з іноземної мови

Англійська мова відкрити
Німецька мова відкрити
Французька мова відкрити