Перелік конкурсних предметів (доктор філософії, 2020 рік)

Споріднені спеціальності Спеціальність Вступні випробування Курс Термін навчання Кількість місць
Код Назва Код Назва очна (денна, вечірня) Заочна
Педагогічний факультет
011 Науки про освіту 011 Освітні, педагогічні науки комплексний іспит з педагогіки;  іноземна мова 1 4 р. 10 5
Інші спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки комплексний іспит з педагогіки; загальні основи педагогіки;   іноземна мова 1 4 р.
014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями) 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями) теорія та методика навчання (українська мова); іноземна мова 1 4 р. 20 10
Інші спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями) теорія та методика навчання (українська мова); теоретико-методологічні засади лінгводидактики; іноземна мова 1 4 р.
015 Професійна освіта (за предметними спеціалізаціями) 015 Професійна освіта (за предметними спеціалізаціями) педагогіка професійної освіти;  іноземна мова 1 4 р. 6 4
Інші спеціальності 015 Професійна освіта (за предметними спеціалізаціями) педагогіка професійної освіти; педагогіка і психологія загальна;  іноземна мова 1 4 р.
Факультет фізичного виховання і спорту
017 Фізична культура і спорт 017 Фізична культура і спорт теорія і методика фізичного виховання;  іноземна мова 1 4 р. 7 3
Інші спеціальності 017 Фізична культура і спорт теорія і методика фізичного виховання; методологія наукових досліджень у фізичній культурі;  іноземна мова 1 4 р.
227 Фізична терапія, ерготерапія 227 Фізична терапія, ерготерапія фізична терапія, ерготерапія;  іноземна мова 1 4 р. 6 4
Інші спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія фізична терапія, ерготерапія; анатомо-фізіологічні основи функціонування людського організму в нормальних та патологічних умовах;  іноземна мова 1 4 р.
Навчально-науковий Інститут мистецтв
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація історія мистецтва;  іноземна мова 1 4 р. 14 6
Інші спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація історія мистецтва; художня культура;  іноземна мова 1 4 р.
025 Музичне мистецтво 025 Музичне мистецтво музичне мистецтво;  іноземна мова 1 4 р. 15 5
Інші спеціальності 025 Музичне мистецтво музичне мистецтво; історія музики;  іноземна мова 1 4 р.
034 Культурологія 034 Культурологія теорія та історія культури;  іноземна мова 1 4 р. 10 10
Інші спеціальності 034 Культурологія теорія та історія культури; художня культура;  іноземна мова 1 4 р.
Факультет історії, політології і міжнародних відносин
032 Історія та археологія 032 Історія та археологія комплексний екзамен з історії;  іноземна мова 1 4 р. 20 10
Інші спеціальності 032 Історія та археологія комплексний екзамен з історії; археологія України;  іноземна мова 1 4 р.
052 Політологія 052 Політологія політологія;  іноземна мова 1 4 р. 15 15
Інші спеціальності 052 Політологія політологія; політичні інститути та процеси в Україні;  іноземна мова 1 4 р.
Факультет філології
035 Філологія 035 Філологія філологія;  іноземна мова 1 4 р. 15 10
Інші спеціальності 035 Філологія філологія; словесне мистецтво;  іноземна мова 1 4 р.
Економічний факультет
051 Економіка 051 Економіка економіка;  іноземна мова 1 4 р. 20 20
Інші спеціальності 051 Економіка економіка; економічна теорія;  іноземна мова 1 4 р.
Інститут післядипломної освіти і довузівської підготовки
281 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування комплексний фаховий іспит; іноземна мова 1 4 р. 3 2
Інші спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування комплексний фаховий іспит; комплексний фаховий іспит (додатковий);  іноземна мова 1 4 р.
Філософський факультет
033 Філософія 033 Філософія філософія;  іноземна мова 1 4 р. 6 4
Інші спеціальності 033 Філософія філософія; основи філософських знань;  іноземна мова 1 4 р.
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія психологія; іноземна мова 1 4 р. 15 5
Інші спеціальності 053 Психологія психологія; основи психології; іноземна мова 1 4 р. 15 5
Навчально-науковий Юридичний інститут
081 Право 081 Право комплексний екзамен з права;

іноземна мова

1 4 р. 15 10
Факультет природничих наук
091 Біологія 091 Біологія (біологія) комплексний іспит з біології; іноземна мова 1 4 р. 6 2
091 Біологія 091 Біологія (біохімія) комплексний іспит з біохімії; іноземна мова 1 4 р.
Інші спеціальності 091 Біологія (біологія) комплексний іспит з біології; біологія;  іноземна мова 1 4 р.
Інші спеціальності 091 Біологія (біохімія) комплексний екзамен з біохімії; біоорганічна хімія; іноземна мова 1 4 р.
102 Хімія 102 Хімія комплексний екзамен з хімії;  іноземна мова 1 4 р. 4 1
Інші спеціальності 102 Хімія комплексний екзамен з хімії; хімія; іноземна мова 1 4 р.
132 Матеріалознавство 132 Матеріалознавство матеріалознавство; іноземна мова 1 4 р. 4 1
Інші спеціальності 132 Матеріалознавство матеріалознавство; комплексний екзамен з хімії;  іноземна мова 1 4 р.
205 Лісове господарство 205 Лісове господарство комплексний іспит з лісознавства і лісівництва; іноземна мова 1 4 р. 3 1
Інші спеціальності 205 Лісове господарство комплексний іспит з лісознавства і лісівництва; лісовідновлення і фітомеліорація; іноземна мова 1 4 р.
201 Агрономія 201 Агрономія комплексний іспит з агрохімії і ґрунтознавства; іноземна мова 1 4 р. 3 1
Інші спеціальності 201 Агрономія комплексний іспит з агрохімії і ґрунтознавства; загальне землеробство; іноземна мова 1 4 р.
Фізико-технічний факультет
104 Фізика та астрономія 104 Фізика та астрономія фізика твердого тіла;  іноземна мова 1 4 р. 4 1
Інші спеціальності 104 Фізика та астрономія фізика твердого тіла; фізика;  іноземна мова 1 4 р.
105 Прикладна фізика та наноматеріали 105 Прикладна фізика та наноматеріали фізика і хімія поверхні;  іноземна мова 1 4 р. 14 1
Інші спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали фізика і хімія поверхні; фізика;  іноземна мова 1 4 р.
171 Електроніка 171 Електроніка електроніка;  іноземна мова 1 4 р. 4 1
Інші спеціальності 171 Електроніка електроніка (додатковий); електроніка;  іноземна мова 1 4 р.
Факультет математики та інформатики
111 Математика 111 Математика математика;  іноземна мова 1 4 р. 15 5
Інші спеціальності 111 Математика математика; додаткові розділи математичного аналізу та алгебри і теорії чисел;  іноземна мова 1 4 р.