Обсяги прийому вступників, (доктор філософії, 2022 рік)

Галузь знань Спеціальність Ліцензований обсяг Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання*, грн.
Код Назва Код Назва
Денна Заочна Без переривання трудової діяльності (здобувач наукового ступеня, штатний працівник)
Педагогічний факультет
01 Освіта 011 Освітні, педагогічні науки 15 4 р. 37000 29000 11000
01 Освіта 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями) 20 4 р.
01 Освіта 015 Професійна освіта (за предметними спеціалізаціями) 10 4 р.
Факультет фізичного виховання і спорту
01 Освіта 017 Фізична культура і спорт 10 4 р. 37000 29000 11000
22 Охорона здоров’я 227 Фізична терапія, ерготерапія 10 4 р.
Навчально-науковий Інститут мистецтв
02 Культура і мистецтво 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 20 4 р. 37000 29000 11000
02 Культура і мистецтво 025 Музичне мистецтво 20 4 р.
03 Гуманітарні науки 034 Культурологія 20 4 р.
Факультет історії, політології і міжнародних відносин
03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія 30 4 р. 37000 29000 11000
05 Соціальні та поведінкові науки 052 Політологія 30 4 р.
Факультет філології
03 Гуманітарні науки 035 Філологія 25 4 р. 37000 29000 11000
Економічний факультет
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 40 4 р. 37000 29000 11000
Інститут післядипломної освіти і довузівської підготовки
28 Управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування 15 4 р. 37000 29000 11000
Філософський факультет
03 Гуманітарні науки 033 Філософія 10 4 р. 37000 29000 11000
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія 20 4 р.
Навчально-науковий Юридичний інститут
08 Право 081 Право 25 4 р. 37000 29000 11000
Факультет природничих наук
09 Біологія 091 Біологія 8 4 р. 37000 29000 11000
10 Природничі науки 102 Хімія 5 4 р.
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство 5 4 р.
20 Аграрні науки та продовольство 205 Лісове господарство 4 4 р.
20 Аграрні науки та продовольство 201 Агрономія 4 4 р.
Фізико-технічний факультет
10 Природничі науки 104 Фізика та астрономія 5 4 р. 37000 29000 11000
10 Природничі науки 105 Прикладна фізика та наноматеріали 15 4 р.
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка 5 4 р.
Факультет математики та інформатики
11 Математика та статистика 111 Математика 20 4 р. 37000 29000 11000