Строки подачі заяв, проведення вступних випробувань, зарахування

Для вступу на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту:
розпочинається: 01 липня;
закінчується: о 18.00 год. 30 серпня.

Прийом заяв та документів розпочинається:
10 липня

Прийом заяв та документів закінчується:
для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів
о 18.00 год. 22 липня
для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання
о 18.00 год. 29 липня

Творчі конкурси проводяться:
з 11 липня до 22 липня

Співбесіди проводяться:
з 23 до 25 липня

Вступні іспити проводяться:
з 23 до 28 липня

Списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди за державним (регіональним) замовленням оприлюднюються:
не пізніше 12.00 год. 01 серпня

Вступники, які отримали рекомендації до зарахування на місця державного замовлення за результатами співбесід, мають виконати вимоги до зарахування, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення:
до 18.00 год. 03 серпня

Зарахування вступників, які отримали рекомендації до зарахування на місця державного замовлення за результатами співбесід відбувається:
не пізніше 12.00 год. 04 серпня

Рейтинговий список вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотами-1) за державним або регіональним замовленням оприлюднюється:
не пізніше 12.00 год. 01 серпня

Виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення:
до 12.00 год. 05 серпня

Зарахування вступників відбувається:
за державним або регіональним замовленням
не пізніше 12.00 год. 06 серпня
за кошти фізичних або юридичних осіб
не пізніше 12.00 год. 16 серпня

Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти (у межах цих Правил прийому), проводиться:
не пізніше 20 серпня

Додаткове зарахування за кошти фізичних або юридичних осіб на вільні місця:
не пізніше 30 вересня