Перелік документів для вступу

Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі кваліфікованого робітника подають заяви в паперовій формі особисто до Приймальної комісії Коледжу. Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою Приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми, нозології, мови) та форми навчання.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:
документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 травня 2019 року);
військово-облікових документів;
документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  • копію документа, що посвідчує особу;
  • копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см, а також електронне фото не менше шириною 120 пікселів та висотою 150 пікселів;
  • копію ідентифікаційного податкового номера;
  • теку на зав’язках.

Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією Коледжу, до якого вони подаються. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.