Строки подачі заяв, проведення вступних випробувань, зарахування

Для вступу на основі базової загальної середньої освіти за денною формою навчання:

Прийом заяв та документів:
початок: 02 липня;
закінчення: 18.00 год., 14 липня.

Вступні іспити, творчі конкурси та співбесіди проводяться:
з 15 липня до 22 липня

Рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних випробувань (у тому числі за співбесідою, творчими конкурсами, квотами-1 та квотами-2 за державним або регіональним замовленням оприлюднюється:
не пізніше 12.00 год. 24 липня

Виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення:
до 12.00 год. 28 липня

Зарахування вступників відбувається:
за державним або регіональним замовленням
не пізніше 18.00 год. 30 липня
за кошти фізичних або юридичних осіб
не пізніше 02 серпня

Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі базової загальної середньої освіти (у межах цих Правил прийому), проводиться:
не пізніше 07 серпня

Додаткове зарахування за кошти фізичних або юридичних осіб
не пізніше 30 серпня