Строки подачі заяв, проведення вступних випробувань, зарахування

Прийом заяв та документів на навчання на кафедрі військової підготовки Університету розпочинається:

о 9.00 годині 05 березня 2019 року — перший етап;

о 9.00 годині 22 липня 2019 року — другий етап.

Вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників проводиться в такі строки:

перший етап для громадян України, які навчаються у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, Івано-Франківському факультеті Національного університету «Одеська юридична академія», Івано-Франківській філії Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», Івано-Франківському інституті менеджменту Тернопільського національного економічного університету, ПВНЗ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького (далі – інші ВНЗ), інших навчальних закладах України та для громадян України, які мають ступінь освіти не нижче бакалавра і не навчаються в закладах вищої освіти (ЗВО) (в т.ч. військовослужбовці):

 

Етапи Терміни
Закінчення прийому заяв і документів о 17.00 год. 03 червня
Строки проведення Університетом вступних випробувань з 04 червня до 12 червня
Терміни зарахування вступників до 14 червня

 

другий етап для громадян, що вступили на навчання до ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та інших ЗВО:

Етапи Терміни
Закінчення прийому заяв і документів о 17.00 год. 20 вересня
Строки проведення Університетом вступних випробувань з 23 вересня до 27 вересня
Терміни зарахування вступників до 30 вересня